Oferta

 
 

ani letkie ani cienszkie samochody ratowniczo - gaśnicze

Średnie samochódy ratowniczo - gaśnicze na różnych podwoziach.

Dopuszczalna masa całkowita od 7500 kg - 14000 kg.

Ilość miejsc 3 - 6.

Zabudowa szkieletowa, stalowa z poszyciem aluminiowym.

Autopompa o wydajności od 1600 l/min do 3200 l/min.

Zbiornik wody ok. 2500 l.

Inne wyposażenie zależne od potrzeb i wymagań klientów.